Центриране

За нас

Образователният център предлага:

През учебната година:

– Подготовка на домашни работи и уроци на ученици от 1-ви до 4-ти клас
– Допълнителни занимания върху изучавания учебен материал
– Езикова подготовка за училище
– Изобразителни дейности
– Интелектуални игри, провокиращи въображението и мисленето; игри за позитивно общуване, доверие и отговорност, работа в екип
– Беседи с децата – етика, взаимоотношения, актуални проблеми, здравни беседи и пр.
– Предоставяне на педагогическа информация на родителите
– Лека сутрешна или следобедна закуска /плод/, чай, минерална вода
– Срещи с интересни личности

Срещу допълнително заплащане:
– Транспорт
– Курсове по чуждоезикова подготовка
– Изкуства – школа по пиано и приложни изкуства
– Консултации с логопед, психолог и педагог
– Занимания след работното време на занималнята

В неделен ден – по заявка и при сформиране на групи:
– Посещения на атрактивни и забележителни места от град Пловдив. Изучаване историята на града
– Еднодневни екскурзии
– Посещения на куклен театър

През ваканциите:
– Специална тематична програма
– Школи по чуждоезикова подготовка
– Посещения на атрактивни и забележителни места от град Пловдив и други градове. Изучаване историята и културата на посещаваните места
– Посещения на куклен театър
– Четене на задължителна художествена литература
– Зелени училища
– Ски училища
– Летни лагери

Занимания за ученици от 2-ри клас:
– Изпълнение на домашните работи
– Работа с учебните тетрадки по БЕЛ, математика, и „Околен свят”.- Матеметически упражнения – таблица за умножение и деление, решаване на условни задачи
– Упражнения за краснопис, правопис, за усвояване и прилагане на изучаваните граматични правила.
– Матеметически упражнения – таблица за умножение и деление, решаване на условни задачи.
– Упражнения за доразвитие на четивната техника
– Упражнения за успешно писмено съчиняване и преразказване
– Помощ при подготовката по изучавания западен език; подготовка за срочни и годишни тестове, контролни работи, писмени и устни изпитвания

Занимания за ученици от 3-ти и 4-ти клас:
– Изпълнение на домашните работи.
– Работа с учебни тетрадки и помагала.
– Създаване на умения за усвояване на материала по „Човек и природа” и „Човек и общество”.
– Писмени упражнения по БЕЛ.
– Допълнително решаване на задачи от материала по математика от 3-ти и 4-ти клас.<
– Подготовка за изпитите в края на 4-ти клас.
– Помощ при подготовката по изучавания западен език; подготовка за срочни и годишни тестове, контролни работи, писмени и устни изпитвания.

Занимания  по математика за ученици от 7-ми клас:
– Курсът за подготовка е  разработен спрямо най-добрите практики за обучение и включва както теоретичен материал, така и достатъчно задачи и упражнения, като успешно се комбинира материалът от училище с множество допълнителни задачи
– При нас за целия курс на обучение учениците усвояват напълно учебния материал и начина за успешно решаване на тестови въпроси, което води и до отлично представяне на изпитите
– Учебните пособия се допълват от допълнително подготвени и разработени материали от преподавателите в школата. От втория учебен срок се стартира провеждането на пробни изпити, които поставят учениците в пряка конкуренция и мотивират успешното им представяне

Индивидуални уроци по математика и български език от 5 да 12 клас.

Уроците се провеждат след предварителна уговорка. Един урок е с продължителност 60 минути.

 

Категории в които е регистрирана фирмата

ЗАНИМАЛНЯ – КУРСОВЕ – ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА ЛЕТНИ УЧИЛИЩА – ГЛЕДАНЕ НА ДЕЦА –

Услуги