Центриране

За нас

Образователният център предлага:

През учебната година:

 • Подготовка на домашни работи и уроци на ученици от 1-ви до 4-ти клас
 • Допълнителни занимания върху изучавания учебен материал
 • Езикова подготовка за училище
 • Изобразителни дейности
 • Интелектуални игри, провокиращи въображението и мисленето; игри за позитивно общуване, доверие и отговорност, работа в екип
 • Беседи с децата – етика, взаимоотношения, актуални проблеми, здравни беседи и пр.
 • Предоставяне на педагогическа информация на родителите
 • Лека сутрешна или следобедна закуска /плод/, чай, минерална вода
 • Срещи с интересни личности

Срещу допълнително заплащане:

 • Транспорт
 • Курсове по чуждоезикова подготовка
 • Изкуства – школа по пиано и приложни изкуства
 • Консултации с логопед, психолог и педагог
 • Занимания след работното време на занималнята

В неделен ден – по заявка и при сформиране на групи:

 • Посещения на атрактивни и забележителни места от град Пловдив. Изучаване историята на града
 • Еднодневни екскурзии
 • Посещения на куклен театър

Занимания

Занимания за ученици от 2-ри клас:

 • Изпълнение на домашните работи
 • Работа с учебните тетрадки по БЕЛ, математика, и „Околен свят”.- Матеметически упражнения – таблица за умножение и деление, решаване на условни задачи
 • Упражнения за краснопис, правопис, за усвояване и прилагане на изучаваните граматични правила.
 • Матеметически упражнения – таблица за умножение и деление, решаване на условни задачи.
 • Упражнения за доразвитие на четивната техника
 • Упражнения за успешно писмено съчиняване и преразказване
 • Помощ при подготовката по изучавания западен език; подготовка за срочни и годишни тестове, контролни работи, писмени и устни изпитвания

Занимания за ученици от 3-ти и 4-ти клас:

 • Изпълнение на домашните работи.
 • Работа с учебни тетрадки и помагала.
 • Създаване на умения за усвояване на материала по „Човек и природа” и „Човек и общество”.
 • Писмени упражнения по БЕЛ.
 • Допълнително решаване на задачи от материала по математика от 3-ти и 4-ти клас.<
 • Подготовка за изпитите в края на 4-ти клас.
 • Помощ при подготовката по изучавания западен език; подготовка за срочни и годишни тестове, контролни работи, писмени и устни изпитвания.

Занимания по математика за ученици от 7-ми клас:

 • Курсът за подготовка е разработен спрямо най-добрите практики за обучение и включва както теоретичен материал, така и достатъчно задачи и упражнения, като успешно се комбинира материалът от училище с множество допълнителни задачи
 • При нас за целия курс на обучение учениците усвояват напълно учебния материал и начина за успешно решаване на тестови въпроси, което води и до отлично представяне на изпитите
 • Учебните пособия се допълват от допълнително подготвени и разработени материали от преподавателите в школата. От втория учебен срок се стартира провеждането на пробни изпити, които поставят учениците в пряка конкуренция и мотивират успешното им представяне

Индивидуални уроци по математика и български език от 5 да 12 клас.

Уроците се провеждат след предварителна уговорка. Един урок е с продължителност 60 минути.

Още

През ваканциите:

 • Специална тематична програма
 • Школи по чуждоезикова подготовка
 • Посещения на атрактивни и забележителни места от град Пловдив и други градове. Изучаване историята и културата на посещаваните места
 • Посещения на куклен театър
 • Четене на задължителна художествена литература
 • Зелени училища
 • Ски училища
 • Летни лагери