Центриране

За нас

АТПГ е професионална гимназия с държавно финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин.

Придобиване на професии :
– Машини и системи с ЦПУ;
– Машини и съоръжения за заваряване;
– Икономика и мениджмънт;
– Митническа и данъчна администрация;
– Монтьори и водачи на селскостопанска техника, категории за шофьори „Ткт“,“В“ и „С“ .
– Техник по транспортна техника;

Още


Допълнителни занимания :
– математика, физика, английски и български език, литература, информатика.

Материална база :
– компютърна зала;
– Здравен кабинет

Учебен център

Предлагаме обучение за водачи на моторни превозни средства категория „В” и „ТкТ”.
Документи се приемат текущо в деловодството на центъра.

За категория „В” е задължително да притежавате завършено основно образование.
Цена на курса: 600 лв.

В цената са включени:

– 40 часа теоретична подготовка;

– 31 часа практическа подготовка;

– вътрешни изпити по теория и практика.

Необходими документи:

декларация по образец

копие от диплома за завършено образование

2 бр. снимки

За категория „ТкТ” е задължително да притежавате свидетелство за правоуправление.
Цена на курса: 350 лв.

В цената са включени 20 часа управление на трактор с ремарке.

Необходими документи:

декларация по образец

копие от свидетелство за правоуправление кат. „В” и талон

2 бр. снимки