Центриране

За нас

„Алианс”, езикова школа за деца и възрастни, е учреден през 1951 година, като продължител на създалата се до 1948г. практика на чуждо-езиково обучение в София.

Алианс е оказвал методическа помощ на курсовете за чужди езици към народните читалища в страната. Все още много от тях, както и новосъздадени езикови школи работят по модела на Алианса. Ето защо с гордост заявяваме, че Алианс е стожер на чуждо-езиковото обучение в България.

Наши преподаватели са издавали учебници и помагала за преподаване на чужди езици в продължение на десетилетия много преди оригиналните издателства да стъпят на българския пазар.

Алианс както нарицателно ни наричат поколения софиянци, доказва че предлага ефективно и адекватно обучение по английски, френски, немски, испански, италиански и руски езици.

Годишно при нас се обучават хиляди деца и възрастни.

Преподавателите, които работят в Алианса непрекъснато обогатяват и повишават квалификацията си. Това е основен приоритет за нас, в резултат на това ние успешно асистираме на курсистите ни да развият уменията си за общуване на чужд език и да опознаят културата на съответната страна.

Езиково обучение в Алианс

Езиковата школа се съобразява изцяло с нуждите на своите клиенти. В тази връзка, „Алианс” предлага:

– дългосрочни и краткосрочни програми за изучаване на английски, френски, немски, италиански, испански и руски език, съгласно Европейската езикова рамка;

– курсове за деца от забавачка и предучилищна възраст до 11 клас;

– летни и зимни езикови курсове за деца в Австрия;

– вечерни курсове за възрастни: стандартни, интензивни, специализирани, бизнес курсове, както и за подготовка за изпитите на университета Кеймбридж.

„Алианс” е лицензиран изпитен център на Гьоте институт и на LCCI – Лондонската Търговско-Промишлена камара. Езиковата школа е партньор на Британския съвет по програма ADDVANTAGE – подготовка на курсисти за покриване на сертификатни нива, и на Pearson JETSET LCCI за провеждане на изпити JETSET.

Алианс – запазената марка в чуждоезиковото обучение

Алиансът символизира начин и стил на обучение. Традиция, която трябва да бъде съхранена и продължена. Осъществяваме това, което европейският ден на езиците си поставя за цел – „плурилингвизъм“ необходимостта младото поколение да изучава различни европейски езици.

Нашата мисия е да запазим традициите и качеството на чуждоезиковото обучение, което предлагаме, като се стремим да популяризираме езиковото и културно многообразие.

Стараем се да насърчаваме многоезичието и разбирателството между културите, като предлагаме качество и ефективност в преподаването и овладяването на различни езикови култури, с което окуражаваме хората от всички възрасти да изучават чужди езици.

Стараем се да отстояваме лидерската си позиция в бранша, да формираме личности с висока езикова подготовка, които да придобият самочувствието на знаещи и можещи хора, конкурентноспособни на българския, европейския и световния пазар.

Приоритети в езиковото обучение, което предлагаме

 • Да усъвършенстваме комуникативната компетентност на обучаваните.
 • Да осигурим качествено образование, отговарящо на европейските стандарти и даващо възможност на младите хора в България да станат активни участници в процесите протичащи в Европа и света.
 • Чуждоезиковото обучение цели създаване на възможности за успешна работа и реализация.
 • Да гарантираме висока конкурентноспособност по цял свят, както при кандидатстване в университети, така и пред работодатели.

Езикови курсове

Курсове по английски, немски, френски, италиански, испански и руски език за различни възрасти и с акцент върху развитието на основните езикови компетентности, а именно четене, писане, слушане и говорене според Общоевропейската езикова рамка. Това ви предлагаме ние – езикова школа за деца и възрастни „Алианс”.

С помощта на нашето ефективно езиково обучение вие усъвършенствате своите възможности да общувате свободно на чужд език. Обучението ви отговаря на всички европейски стандарти. При нас се подготвяте и явявате на изпит за желан от вас сертификат, който ще ви помогне да намерите добра професионална реализация в Европа и по света.

Курсове за деца

 • Курсове за деца от 3 до 5 години;
 • Предучилищни езикови курсове;
 • Езикови курсове за ученици;
 • Езикови курсове за ученици от езиковите гимназии;
 • Индивидуално езиково обучение.

Курсове за възрастни

 • Езикови курсове за възрастни;
 • Корпоративно езиково обучение;
 • Индивидуално езиково обучение.