За нас

 

Британско училище в София е единственото училище в България със статут „британско училище извън пределите на Обединеното кралство“ или „British School Overseas” регистрирано с уникален регистрационен номер (Unique Registration Number – URN) 142484 към министерство на образованието в Обединено Кралство Великобритания .

Училището е акредитирано от изпитния борд към университета Кеймбридж и учениците следват британски образователен модел в направленията детска градина, начално и средно образование (3 – 16 год.). Учениците в колежа следват International Baccalaureate (IB) Diploma Programme в последните две години от образованието си – 16 – 18 год.

Британско училище в София е акредитиран член на Съвет на Международните Британски Училища (COBIS) и Европейски Съвет на Международните Училища (ECIS).

След появата си през 2009 год. и в отговор на нуждата от висококачествено международно признато образование в България, Британско училище в София въведе няй-новите и иновативни методи в преподаването. През годините в методиката на преподаване бяха въведени International Primary Curriculum (IPC), Thinking Based Learning, Habits of Mind, Concept Based Learning и Apple Interactive School.

Благодарение на програмата Apple Interactive School, училището се превърна в единственото в България, в което активно се използват iPad-и в обучението и изключително се набляга на изучаването на MAC OS.

Целта и амбицията на екипа на Британско училище в София е да подготвя учениците за утрешния ден, за високо конкурентният свят, с който те ще се сблъскат и да бъдат подготвени да посрещнат и да се справят с всяка трудност по пътя към успеха.

Детска градина

В детската градина към Британско училище в София се следва програмата на Кеймбридж за обучение в ранна детска възраст – Cambridge International Early Years Programme. Тази програма дава възможност децата да започнат да получат висококачествено образование още от ранна възраст. Преподавателския подход следва световните стандарти на най-добрите международни програми като International Early Years Curriculum (IEYC), Jolly Phonics и Tapestry. Използването на тези методики в образователния процес позволяват децата да разкрият не само академичния, но и креативния си потенциал, да развият по-добре представата и разбиранията си за околния свят. Безопасността и щастието на децата е сред основните цели на екипа на детската градина към Британско училище в София. Всяка група в детската градина има по двама преподаватели както и домакин, който се грижи за ежедневните нужди на децата. В детскта градина има целодневно медицинско обслужване.

Базата на детскта градина е разположена в уютна сграда с гледка към Витоша с голямо вътрешно и външно пространство за по-добрия комфорт на децата.

Академични степени в детска градина към Британско училище в София

  • Група Pre-Nursery: 2 години
  • Група Nursery 1: 3 – 4 години
  • Група Nursery 2: 4 – 5 години
  • Reception (подготвителен клас) – 5 – 6 години

Адрес: гр. София, кв. Витоша, ул. „Ради Радев“ 18

https://goo.gl/maps/XVcvfvMBT3Q2

email: office@bssofia.bg

тел. /+359 2/ 979 19 49; 978 64 55;

gsm: +359 885 410 411

https://www.bssofia.bg/?cid=39

 

Училище

Британско училище в София е единственото училище в България, което следва британски образователен модел. Училището е акредитирано от изпитния борд към университета Кеймбридж и следва неговите програми за начално училище и  прогимназия, съответно Cambridge Primary Checkpoint и Lower Secondary Checkpoint. Британско училище в София е акредитирано от Съвета на Британските Международни Училища (COBIS) и Европейски Съвет на Международните училища (ECIS). В учебния план на учениците от 6 до 14 годишна възраст са въведени най-добрите международни програми за учене, разиване на мисленето и креативноста в учениците – International Primary Curriculum (IPC), Jolly Phonics, Habits of Mind и Thinking Based Learning Programmes и Concept Based Learning. Учениците започват да изучават модерен чужд език на 8 годишна възраст и имат възможността да избират между испански, френски или немски. Новите технологии и иновациите са неизменна част от училищния живот и академичния процес в училището – учениците изучават Информационни и комуникационни технологии, Дизайн и Технологии – Лего, Роботика и Дигитално рисуване като комбинират работата си с Windows и Apple операционни системи.

Академични степени в начално училище и прогимназия

Grade 1 (начално училище) – 6 – 7 години

Grade 2 (начално училище) – 7 – 8 години

Grade 3 (начално училище) – 8 – 9 години

Grade 4 (начално училище) – 9 – 10 години

Grade 5 (начално училище) – 10 – 11 години

Grade 6 (начално училище) – 11 – 12 години

Grade 7 (прогимназия) – 12 – 13 години

Grade 8 (прогимназия) – 13 – 14 години

Адрес: гр. София, кв. Витоша, ул. „Екатерина Ненчева“ 1

https://goo.gl/maps/F7GZFghsVVM2

email: office@bssofia.bg

тел. /+359 2/ 979 19 49; 978 64 55;

gsm: +359 886 510 510    

https://www.bssofia.bg/?cid=40

Колеж

Колежът към Британско училище в София е акредитиран от изпитния борд към университета Кеймбридж и следва International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) във възрастова група 14 – 16 години. Колежа има и акредитация от International Baccalaureate Organization за IB Diploma Programme във възрастта 16 – 18 години. Британско училище в София е акредитиран член на Съвета на Британските Международни Училища (COBIS) и Европейски Съвет на Международните училища (ECIS).

IB Diploma Programme цели да развие в учениците интелектуални, личностни, емоционални и социални умения в учениците, които те да използват не само в образованието си, но в кариерното си развитие и израстване. Целта на програмата е учениците да бъдат конкурентни и потготвени за постоянно променищият се глобализиран свят. IB Diploma Programme е призната от водещите световни университети в Англия, Америка, Германия, Франция и по целия свят. Предимствата на IB Diploma Programme пред останалите програми в тази възраст са безброй. Учениците успешно преминали и завършили IB Diploma Programme имат отлични академични познания, практически умения, познание за живота, чувство за етика и морал.

Академични степени в Колежа

Grade 9 (IGCSE) – 14 – 15 години

Grade 10 (IGCSE) – 15 – 16 години

Grade 11 (IB Diploma Programme) – 16 – 17 години

Grade 12 (IB Diploma Programme) – 17 – 18 години

Адрес: гр. София, кв. Витоша, ул. „Екатерина Ненчева“ 1

https://goo.gl/maps/F7GZFghsVVM2

email: office@bssofia.bg

тел. /+359 2/ 979 19 49; 978 64 55;

gsm: +359 886 510 510    

https://www.bssofia.bg/?cid=41