Вечерна гимназия Захари Стоянов е доказала необходимостта да съществува, като единственото учебно заведение в Бургаска област, което дава втори шанс на всеки, който иска да завърши средно образование.

Нашите възпитаници от различна възраст и с различно ниво на компетенции получават необходимите знания предимно в учебните часове и така имат възможността за реализация на пазара на труда. Заслуга основно имат техните преподаватели, насочили учебния процес изключително в учебните часове.

Вечерна гимназия Захари Стоянов е училище на добри взаимоотношения и съпричастност, спокойна обстановка и професионализъм от страна на преподавателите.

Едно голямо семейство от младежи на различна възраст, с различен етнически произход, с различен социален статус, с различно ниво на познания, в което можещият и знаещият помагат на по-слабите. Едно училище, в което всеки намира своето място и се чувства добре и обгрижен.

Училище, в което на финала всеки ученик е обогатен с житейски опит и знания, готов да сподели с всички носталгията си по Вечерната гимназия.

Вечерна гимназия участва в реализирането на множество национални и международни проекти, ориентирани пряко към потребностите на ученици и учители.