Центриране

За нас

Висшето строително училище “Любен Каравелов” – София e правоприемник на специализираното военно инженерно строително училище, създадено през 1938 година с Указ на Н.В. Цар Борис III.

ВСУ “Л. Каравелов” е държавно специализирано висше училище.

Обществената му мисия е:

  • да обучава български и чуждестранни граждани за придобиване на висше образование в професионалното направление “Архитектура, строителство и геодезия”;
  • да поддържа европейски измерения в обучението на студентите;
  • да провежда научноизследователска и приложно-практическа дейност в областта на строителството и архитектурата;
  • да осъществява квалификационна дейност.

ВСУ “Л. Каравелов” е с дългогодишни традиции в подготовката на специалисти с висше образование в областта на строителството и предлага на студентите обучение на съвременно ниво.

За периода на съществуване училището е дало образование на повече от 5 100 специалисти, от които над 300 чуждестранни граждани.

Днес ВСУ “Л. Каравелов” подготвя висококвалифицирани строителни кадри от всички образователно-квалификационни степени – “професионален бакалавър”, “бакалавър”, “магистър” и “доктор”.

Училището развива научноизследователска и приложно-практическа дейност. Поддържа международни контакти и осъществява студентски и преподавателски обмен с висши училища от страни на Европейската общност.

Завършилите във ВСУ “Л. Каравелов” имат големи възможности за реализация и адаптивност в широк кръг от дейности в областта на строителството.

Възпитаниците на училището са заели трайно място в строителния бранш като: известни и уважавани строителни бизнесмени; практикуващи инженери у нас и в чужбина; ръководители на различни нива в държавния и частния сектор; преподаватели във висши и средни училища; научни работници и други.

ВСУ “Л. Каравелов” се намира в югозападната част на София, в екологично чист район и сградите му са разположени върху 106 декара парков терен с прекрасни изгледи към Витоша и Люлин планина.

Училището притежава богата учебно-материална, информационна и спортна база и по същество представлява един цялостен учебен комплекс с необходимите административни, учебни, културно-битови и спортни сгради и съоръжения.

Бакалаварски и Магистърски програми

Бакалавърски програми

Бакалаварски програми

Магистърски програми

СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

Строителни конструкции

Технология на строителните производство

Управление на инвестиционни проекти

Технология и управление на строителството

 

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУТЕТ

Архитектура

Опазване на архитектурното наследство

Дизайн (НОВА СПЕЦИАЛНОСТ)

Урбанизъм (НОВА СПЕЦИАЛНОСТ)

Ландшафтна архитектура (НОВА СПЕЦИАЛНОСТ)

Управление на недвижимости (НОВА СПЕЦИАЛНОСТ)

Защита на населението (Строителна пожарна и аварийна безопасност) (НОВА СПЕЦИАЛНОСТ)

РЕД ЗА ПРИЕМ