Центриране

За нас

ДГ Брезичка – село Сборище е целодневна детска градина с общинско финансиране.

Мисията на екипът на ДГ Брезичка е да отглежда и възпитава здрави и жизнерадостни деца, които да получат и образование, успешно съчетаващо националните традиции с европейското измерение и насочено към развитие на индивидуалните способности на всеки гражданин като знаещ, мотивиран и способен на житейска и професионална реализация.