Центриране

 

За нас

 

ДГ БУКОВЕЦ  е детска градина с общинско финансиране в град Троян.

Учителите в детска градина Буковец се стреми да осигурява качествено възпитание, съответстващо на динамиката на утрешния ден, да поставя началото на общество без предразсъдъци, да възпитава личности – знаещи, можещи, с високо самочувствие, изпълнени с вяра и оптимизъм в собствените си сили

Целите в ДГ БУКОВЕЦ
Утвърждаване в практиката на детската градина всички нови тенденции и виждания за развитието на Предучилищното възпитание, за да се постигне онази динамичност, гъвкавост и адаптивност в педагогическия процес, който ще стимулира пълноценното развитие на детето.

Детската градина съчетава най-доброто от образователните ни традиции с ефективни съвременни методи на обучение, които позволяват на детето да мисли, да твори, да осъзнава и развива своите дарби и способности, да бъде адекватна и отговорна личност.