Центриране

За нас

Актуално състояние
Централната сграда е с площ 352 кв.м. и с дворно пространство от 1050 кв.м.
В двора на ДГ са обособени площадки за игра за всяка група.
Филиалът е с площ 290 кв.м.

Обновеният кухненски блок се намира в Централната сграда.
Отоплението се осигурява от локално парно на нафта.
Тухлена сграда на 2 етажа с подово покритие -естествен паркет.

Разполага с просторни, топли и уютни помещения за занимални и спални.
Обновени офиси и санитарни възли.
Оборудването във всички групи е съобразено с възрастовите особености на децата и мебели, които гарантират тяхната безопасност.

Филиалът е нов, проектиран по специален проект, съобразен с изискванията и стандартите.
В детската градина има осем групи, разделени по възраст. Две от тях са подготвителни групи за училище.

Логопедът, работи в специализиран кабинет с децата по време на престоят им в ДГ.
В детското заведение има и медицинска сестра, която непрекъснато обгрижва децата.

Педагогическият персонал се състои от деветнадесет високо квалифицирани специалисти с висше образование: директор, шеснадесет учители, един учител по музика, един логопед.
единадесет от тях са с магистърска степен.
осем са със ІІ ПКС.
Всички те са базови учители към ЮЗУ Неофит Рилски.
Непедагогическият персонал са седемнадесет, със средно и средно-специално образование.

Отличната методическа подготовка и творчески ентусиазъм на педагозите гарантират високо качество на възпитателно-образователния процес.

2. История

Целодневна детска градина №1 Ведрица град Благоевград отворя врати през 1949 година.
ДГ работи по проекти и има изведен педагогически опит, свързан с:
1. Педагогическото общуване.
2. Хармонизиране отношенията на детето с природата.
3. Правата на детето – реалност или утопия.
4. Българската празнично – обредна система в живота на днешното дете.
5. Ако имаше… ! …
6. Практики от чужди програми.
7. Културен обмен с Гърция и Македония.
Детското заведение е школа за бъдещи таланти в различни области на живота.
Гарантираме европейско възпитание, пълноценно обучение и жизнерадостни игри за ДЕТЕТО!

3. Директор
Антоанета Боянова Григорова.