За нас

ДГ  „Великденче“ се намира в с. Склаве, общ. Сандански, обл. Благоевград.

В ДГ „Великденче“ се отглеждат, обучават и възпитават 95 деца, разпределени по възрастов принцип в 4 групи:

1 яслена група
2 градински групи за деца от 3 години до постъпването им в първи клас
1 смесена група – филиал в гр. Мелник с деца от 2г.  до  постъпването им в първи клас

Сградата е нова, специално построена и съобразена с всички санитарно – хигиенни изисквания и условия за добро отглеждане, възпитание и обучение на децата.

Открита е на 22 октомври 2008 г. Занималните са просторни и удобни, обзаведени с кътове за игра, телевизор, ДВД, бели магнитни дъски и др.

От издателство „ИЗКУСТВА“ е подарена интерактивна дъска.

В ДГ „Великденче“, освен задължително възпитание и обучение, съобразено с държавните образователни изисквания и програми на МОН, се предлага и допълнителна педагогическа услуга обучение по английски език.

Групи

База

Сграден фонд, двор и материална база в ДГ „Великденче“

Сградата е нова, специално построена и съобразена с всички санитарно – хигиенни изисквания и условия за добро отглеждане, възпитание и обучение на децата.

Открита е на 22 октомври 2008 г. Занималните са просторни и удобни, обзаведени с кътове за игра, телевизор, ДВД, бели магнитни дъски и др.

От издателство „ИЗКУСТВА“ е подарена интерактивна дъска.