Центриране

За нас


ДГ ”Детелина” е най-голямата детска градина на територията на община Дългопол, област Варна.

Разположена е в центъра на малкия камчийски град Дългопол и представлява специално построена през 1985 г. за целта сграда с площ 604 кв.м.

Материална база:

 • самостоятелни помещения за 6 групи,
 • физкултурен салон
 • музикален салон
 • административни кабинети,
 • кухненски блок,
 • дворното пространство на площ от 7994 кв.м
 • обособени 6 детски площадки,
 • цветни алеи и паркова част.

Още

Общо 110 деца на възраст от 2 до 7 години, разпределени в 5 групи прекарват тук щастливо деня си, обградени с грижи и внимание в здравословна, безопасна и приятелска среда.

Съвременната визия на детската градина е създадена с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 по проект „Съвременни образователни институции-гарант за устойчиво местно развитие на община Дългопол” и МОСВ и ПУДООС –Национална кампания „За чиста околна среда-2013” – по проект „Заедно опознаваме природата”.

 • Подготовка на децата за училище и издаване на документ за училищна готовност;
 • Ежедневни занимания и развиване на таланти и възможности чрез използване на съвременни педагогически методи;
 • Ежедневно наблюдение от медицински специалист;
 • Рационално и здравословно хранене на децата;
 • Организиране на детски тържества и развлечения;
 • Нетрадиционни форми на общуване със семейството;
 • Допълнителни занимания в центровете по интереси по проект „Заедно към знание”