Центриране

За нас

ДГ ДЕТЕЛИНА-Ловеч функционира от м. октомври 1994 г. и се намира в жилищен квартал „Младост“ на гр.Ловеч и една група в с. Радювене, общ Ловеч.

В градината се обучават 120 деца на възраст от 2 до 7 години, разпределени в 5 възрастови групи.

Сградите са съобразени с всички санитарно-хигиенни изисквания и условия за правилното отглеждане и възпитание на децата и за провеждането на качествен и пълноценен педагогически процес.

Условията за възпитание и образование в детското заведение са много добри, жизнената среда отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт, интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата.

В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност. Обособени са удобни занимални с достатъчно осветление, обзаведени със съвременни кътове за игра на децата, телевизор, мултимедиен проектор, бели магнитни дъски, подходящи за възрастта играчки, съвременни нагледни материали .

Подреждането на материално-техническата база и цветовото оформяне на помещенията във всяка група са съобразени с ергономичните норми и правилата за охрана на труда и са дело на екипа .

За психологическия и физически комфорт и удобство на децата се грижат 11 учители и 9 човека помощен персонал.

Групи

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Учители: Бонка Цонева

Диана Нешева

помощник  възпитател: Татяна Каменова

 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Учители:Велислава Ганчева

Мариана Тодорова

помощник възпитател:Поля Иванова

 

ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Учители: Даниела Патаринска

Незабравка Георгиева

помощник възпитател:Петя Ганчева

 

ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Учители: Геновева Петкова

Росица Иванова

помощник възпитател:Гинка Генова

 

ИЗНЕСЕНА ГРУПА С.РАДЮВЕНЕ

Учители: Антоанета Маринова

Дианка Пенова

помощник възпитател: Геновева Петкова