Центриране

За нас

ДГ “Детелина“ е общинска детска градина. Тя е единствена на територията на община Георги Дамяново. В нея се обучават и възпитават деца от 2 до 7 годишна възраст. Групата е една – смесена. Разполага с 20 места. На децата пътуващи от другите населени места е осигурен транспорт. В ДГ не се заплащат такси по решение на общинския съвет. Дворът на ДГ е обширен с оформени площадки, удовлетворяващи нуждите на децата за игри на открито. Помещенията са просторни и уютни и отговарят на всички санитарно – хигиенни изисквания. Разделени са на спалня, занималня, столова, приемно помещение. ДГ работи на пет дневна работна седмица с работно време от 6:00 до 18:00 часа.

Визия

Утвърждаване на детската градина като желана територия за децата, осигуряваща им равен шанс и качествено образование чрез съчетаване на добрите традиции и модернизация на процесите.

Приоритети

    1. Осигуряване на безопасни условия за обучение и възпитание в детската градина
    2. Равен шанс и достъп до образование
    3. Създаване на условия за развиващо обучение, което да осигурява изява на детските способности
    4. Приобщаване на родителите и социалните институции към проблемите на детската градина
    5. Развитие и подобрение на образователната среда и материалната база