Центриране

За нас

Обединено детско заведение в село Огняново, Община Гърмен
ДГ ДЕТЕЛИНА е целодневна детска градина и ясла, разположена в село Огняново, Община Гърмен. В детското заведение работи екип от възпитатели, учители и медицински лица. ДГ ДЕТЕЛИНА разполага с голям двор за игри.

Приятелско отношение, лоялност и сплотеност са някои от качествата, характерни за екипът на ДГ ДЕТЕЛИНА, доказали се през годините и притежаващи умения и качества за работа с малките дечица.

Ръководството на детското заведение, цели да научим децата, че трябва да се научим да правим, да знаем, да живеем и да бъдем.

Обучението и възпитанието на децата в ДГ ДЕТЕЛИНА се организира и провежда в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищна подготовка и възпитание, както и подсигурява на децата готовност за училището.

ДГ ДЕТЕЛИНА разполага със самостоятелна кухня, медицински кабинет и екип възпитатели.

Образователната дейност в ДГ ДЕТЕЛИНА се осъществява по одобрена програма от МОН за предучилищно възпитание, съобразена с възрастовите и индивидуалните особености на децата.

Детското заведение разполага с просторен обезопасен и зелен двор, прекрасно място за заниманията на спортната площадка за безгрижните игри на децата от всяка група.