Центриране

За нас

Детското заведение  е построено и открито на няколко етапа.
29. 05. 1972г.- Открит е  първия яслен павилион със завеждащ яслата д-р Орлова.
14. 02. 1973г.- Открит е първия градински павилион с Директор Мария Марчева, а по-късно 9. 04. 1973г. другите два павилиона с Директор Веселина Алексиева.
20. 09. 1973г. – Павилионите на детската градина и яслите се обединяват  в ОДЗ. За Директор на ОДЗ-то е назначена Пенка Мушкова, зам. директор – Веселина Алексиева, завеждащ ясла Пепа Мерсинкова, старша сестра Даскалова и лекуващ лекар д-р Орлова.
1. 03. 1978г. – За Директор на ОДЗ е назначена Веселина Алексиева.
1. 08. 1978г. – За заместник-директор е назначена Мими Милева.
29. 02. 1979г. – Детското заведение приема името „Надежда Константинова Крупская”. Кръстник на заведението е Михаил И. Петров.
23. 03. 1981г. – Поради пенсионирането на  Веселина Алексиева, за Директор на детското заведение е назначена Мими Милева, а за зам.директор е назначена Керанка Нешкова.
15. 09. 1984г. – Организирана е базовата работа в яслените групи на заведението.  Подписан е договор с МИ „д-р К. Везенков” от директора на института д-р Андронов, педагожката Д. Тончева и Директора  Мими Милева.
1. 09. 1984г. – За зам. директор е назначена Петкана Колодеева.
През месец Септември 1984г. – започва основен ремонт на детското заведение.
Месец Април 1986г. – Детското заведение участва в организираната градска изложба с рисунки на тема: „Творчеството на децата от детска градина”. Награди получиха 4 деца от групата на г-жа Радка Христова.
Месец  Ноември  1986 година – На мястото на съкратените яслени групи са настанени децата от закритото ЦДГ16 с техните учителки и помощен персонал, както и 3 нощуващи групи идващи от Крайморие.
През месец Април 1996г. – в детското заведение се провежда Практикум по оригами с учителите под ръководството на гости от Япония. Сбирката е посетена от г-жа Новакова – секретар на СБУ-Бургас.
4. 01. 1999г. – След проведен конкурс от Община Бургас за Директор на детското заведение е назначена  Светла Стоянова.
От месец  Октомври 1999г. – Поетапно се преминава към Кръщенето на групите:
29. 10. 1999г. – На този ден седмичните и яслените групи получават своите имена – „Гларус”, „Пингвин”, „Чайка”, „Гъбка”, „Пиленце”, „Мики Маус”.
23. 11. 1999г. – Децата от първа а група получиха името „Делфин”
29. 11. 1999г. – Децата от първа б група името „Таралеж”
3. 12. 1999г. – Втора а, б и в групи получиха имената „Златна рибка”, „Моряче”, „Перлички”
7. 03. 2000г. – Децата от  трета б група името „Дъга”
10. 03. 2000г. – Децата от трета а група името „Русалка”
14. 05. 2001г. – Децата от трите първи групи получиха имената „Слънце”, „Калинка” и „Пчеличка”
2. 06. 2000г. – На този ден най-голямото детско заведение в града ОДЗ№2 получи името „Звездица Зорница” след тържествен църковен ритуал отслужен от отец  Захарий Дечев в присъствието на кръстника Стефан Диомов.
През месец Октомври 2011г. – поради продължителен отпуск на Директора, за временно изпълняващ длъжността Директор за една учебна година е назначена Ирена Михайлова.
Месец Ноември  2012 –  след проведен конкурс от Община Бургас, за Директор е назначена г-жа София Димитрова.
През лятото на 2013г – в детското заведение бяха въведени мерки за енергийна ефективност. На всички павилиони бе подменена старата дограма с нова, а сградите бяха санирани. В кухненския блок се направи подмяна на старото оборудване с ново, подменен бе санитарния фаянс. Обновена бе легловата база на 4 градински групи.
През лятото на 2014г. – в четири групи бе извършен ремонт на санитарните възли и легловата база.

През месец август 2016г. във връзка с влизане в сила на новия Закон за предучилищно и училищно възпитание името на детското заведение бе променено на ДГ „Звездица Зорница“.

През годините на своето съществуване детското заведение неизменно е било базова градина на Университет „Проф. Д-р Асен Златаров” – Бургас. Участва и в много инициативи организирани от Община Бургас и Общински детски комплекс.

МИСИЯ

Цялостната дейност на ДГ „Звездица Зорница“  е организирана по посока усвояване на моралните ценности и добродетели.

Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания в духа на демократичните ценности, адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот.

Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби, духовно, физическо и социално образование и развитие на децата от 1 до 7 годишна възраст.
ВИЗИЯ

Детска градина  „Звездица Зорница” е институция, в която се реализират цялостно обучение и възпитание на децата с цел изграждане на личности с високо самочувствие и индивидуалност.

Основният стремеж на целия екип е утвърждаване на детската градина като конкурентноспособна детска градина, формираща у децата национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация.

Детската градина работи с квалифициранпедагогически екип, способен да осъществява образованието и възпитанието на децата на високо конкурентно ниво за успешна реализация в училище, екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагащи творческо и критично мислене в осъществяване на учебно-възпитателния процес за утвърждаване на младия човек като гражданин на Република България и света.