Центриране

За нас

ЦДГ Зорница е една от детските градини на територията на град Симеоновград.

Детското заведение е открито през 1972 година и оттогава до днес се помещава в собствена самостоятелна сграда. Децата, обучаващи се в детската градина, са формирани в групи по възрастов признак.

Детската градина е с целодневен режим на възпитание и отглеждане на деца. Финансирането й се осигурява с общински средства.

Към ЦДГ Зорница, Симеоновград функционира филиал в село Тянево.

Възпитаниците на Целодневна детска градина Зорница, Симеоновград, съвместно с квалифицираните педагози, вземат активно участие в разнообразни обществени мероприятия и чествания.

Децата изнасят различни програми по случай празници и чествания на Общината и други инициативи.

Културният кръгозор на възпитаниците на ЦДГ Зорница, Симеоновград се разширява и обогатява, посредством организирането и провеждането на културни и образователни дейности.

Целодневна детска градина Зорница, Симеоновград е спечелила проект ЧОС-150559 / 17.02.2015 УЧИМ ИГРАЕМ И РЕЦИКЛИРАМЕ СРЕД ЦВЕТЯ И БИЛКИ.

„На децата ще им дадем криле,но ще ги оставим сами да се научат да летят!!!“