Центриране

За нас


ДГ Иглика се намира в село Стара река, област Сливен.

Детската градина е целодневна и с общинско финансиране.

Възпитаниците на детското заведение се обучават в следните образователни направления:

  • български език и литература за деца,
  • математика,
  • природен свят,
  • музика,
  • изобразително изкуство,
  • конструктивно – техническа и битова дейност,
  • физическа и игрова култура.