Центриране

За нас

ЦДГ Кокиче, Мост е детско заведение, чието финансиране се осигурява от общината.

Директор на Детска градина Кокиче, Мост е г-жа Марина Лихова.

ВИЗИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Утвърждаване на учебното заведение като желано и любимо място на децата – център на творчество и сътрудничество между деца, родители и учители.

НАШИТЕ ЦЕЛИ

Цялостно изграждане на детската личност;
Натрупване на знания, социални умения, култура и стил на живот.

Материална база

Детска градина Кокиче разполага със специално проектирана база, отговаряща на нуждите на децата в ранна възраст:

– Просторни и светли зали за игри и обучение;

– Озеленен двор и оборудвана детска площадка;

– Уютни детски спални;

– Уникален детски физкултурен салон.

Екип

Вярваме, че можем да постигнем повече в работата и в живота;

Искаме и знаем, че ще успеем да преминем през ограниченията и предизвикателствата;

Желаем и споделяме своите идеи и принципи така, че да бъдем разбрани;

Искаме и постигаме баланс между личния и професионален живот;

Знаем, че можем и създаваме креативно пространство за растеж за себе си и обкръжението си;

Вярваме в идеите и мечтите си и ги осъществяваме.

КАКВО МОЖЕМ ОЩЕ ДА ПОСТИГНЕМ:

Да поставяме цели, които ни вдъхновяват и ни водят към конкретни резултати;

Да разгръщаме способностите си да се синхронизираме с околните;

Да даваме конструктивна обратна връзка, която да предизвика желание в другите за справяне с предизвикателствата;

Да извличаме ресурси, необходими за достигане на оптимални решения, на базата на собствения си опит;

Да усъвършенстваме уменията и компетенциите си за изслушване и за задаване на въпроси