Центриране

За нас

Детска градина „Надежда“ осигурява необходимите условия за личностно ориентиране и резултатно обоснован педагогически процес

Тук децата получават сигурност, топлина, подкрепа, уважение и пълноценно общуване, право на избор и изява.

За децата се грижи висококвалифициран персонал, който осигурява възможност те да изживеят неповторимостта на детството си, заобиколени от обич и всеотдайност. Приоритет на екипа е усъвършенстването на преподавателските технологии и практики, използване на различни методи и средства, стимулиращи развитието на детските компетентности и самостоятелност.

Ние работим в партньорство с родителите и по начин, който е открит и гарантира най-добрите интереси на детето.

Водещи постановки и ориентири на дейността ни са детето и детството, споделената отговорност за всяко дете, екипност и доверие, професионализъм и подкрепа

ДГ разполага със съвременна материална база с функционални помещения, с обособени разнообразни кътове за занимания и игри. Детската градина има голям двор с много зеленина и площадки за игрите на децата от всички групи.

Цялостната дейност на екипа е насочена към създаване на оптимални условия за превръщане на ДГ в предпочитано и любимо място за децата и родителите.