Центриране

За нас

ДГ „Сладкопойна чучулига” с. Джулюница е открита през 1968 година. Разполага със собствена сграда на три етажа, построена по типов проект, голям озеленен двор, оборудван с площадки за игра за малките палавници.

През 2008 година по проект на Община Лясковец с финансовата помощ на Японското посолство помещенията в сградата бяха реновирани, а обзавеждането в занималните обновено. Направен бе основен ремонт на детските санитарни възли по групи, както и дограмата бе подменена с PVC.

През 2009 година по проект „Красива България” със съдействието на общината сградата на детската градина бе освежена в подходящи цветове и покривът изцяло подновен.

В годините на своето утвърждаване детската градина съхранява и развива традициите в българското предучилищно възпитание.

Екип и групи

В детската градина се отглеждат и възпитават деца от две до шестгодишна възраст. За учебната 2017/2018 година функционират 2 групи с общо 41 деца.

Екипът се състои от 4 висококвалифицирани учители (с магистърска степен – 3, от тях един с 4-та ПКС; бакалавър – 1). На разположение е и медицински специалист. Непедагогическият персонал е 3.75 щ. бр.

Детската градина е отворена към сътрудничество с различни партньори и интересни инициативи, участва в културния живот на селото като се включва със свои изяви в празнични програми.