Центриране

За нас

ДГ СЛЪНЦЕ-Радомир се намира в гр.Радомир на адрес: ул.Сан Стефано №12

ВИЗИЯ
Утвърждаване в общественото пространство на детското заведение като модерна гъвкава, конкурентна и необходима предучилищна институция, като среда за социално-културна, възпитателна и образователна работа, като център за творчество, като съмишленик и партньор на деца, родители и учители чрез:
– осигуряване на условия за социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и творческо развитие на децата от 2 до 7 годишна възраст;
– гарантиране на личностно-ориентиран и резултативно обоснован възпитателно – образователен процес в педагогическото взаимодействие;
– водене на постоянен конструктивен диалог, с доверие и подкрепа на родителите в името на децата.

МИСИЯ
Утвърждаване на такива съвременни иновационни модели н възпитателно – образователна дейност в детското заведение, които да осигурят
максимално развитие на детския личностен потенциал, да създадат възможности за пълноценна социална реализация на детето и развитие на способностите му в
процеса на възпитание и обучение; поставяне основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална култура и родова
идентичност; формиране на децата като личности на 21 век – личности рационални, с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство
от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните. Превръщане на ДГ“Слънце“ в желано и любимо място за децата, с подходящо организирани пространства за игра, познание и общуване.

Групи

Група,,Слънчо” Първа вариант група

Учители:Иванка Славова/старши учител/  и Дарина Стоянова/старши учител/

Помощник възпитател:Даниела Лазова

 

Група,,Мечо Пух” Първа група

Учители:Рени Боянова/старши учител/ и Евелина Димитрова/учител/

Помощник възпитател:Аделина Велинова

 

Група,,Мики Маус” Втора група

Учители:Кунка Владимирова/старши учител/  и Ирена Найденова/старши учител/

Помощник възпитател:Мая Тилиова

 

Група,,Бонбони” Втора група

Учители:Емилия Василева/учител/ и Ева Йорданова/учител/

Помощник възпитател:Катя Баталска

 

Група,,Барбарони”ПГ-5 годишни

Учители:Лидия Бачева/главен учител/  и Анa Христова/старши учител/

Помощник възпитател:Мариана Манчева

 

Група,,Звездички” ПГ-6 годишни

Учители:Светлана Шопска/старши учител/  и Мариaна Григорова/старши учител/

Помощник възпитател:Силва Димитрова