Центриране

За нас

Детска градина „Снежанка“, с. Ивански е желана детска територия, даваща достъп и равен шанс за предучилищно възпитание и образование на всички деца.
Със своето 40-годишно съществуване тя се е превърнала в притегателен център за щастливи деца, спокойни родители, удовлетворени от работата си служители и много приятели. Разполага с модерна база, отговаряща на всички изисквания. В нея се отглеждат и възпитават 70 деца, разпределени в три градински групи – „Мечо Пух“, „Мики Маус“ и „Звънче“. За децата се грижи екип от специалисти с много добра научно-практическа подготовка – педагози и помощник-възпитатели.

В детското заведение има мобилно педагогическо присъствие, даващо адекватни отговори на постоянно променящата се динамична среда в процеса на предучилищното възпитание. Работи се системно и последователно за привличане на родителите като партньори за изпълнение на образователните цели.

ДГ „Снежанка“, с. Ивански се развива като институция със собствена визия и авторитет и отстоява своето достойно място за развитие в предучилищното образование в община Шумен.