Центриране

За нас

ДЕТСКА ГРАДИНА ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН е детско заведение в село Челопеч, ул. Любен Каравелов № 12.

ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН, Челопеч е детска градина за грижа и възпитание на малките палавници.

Детското заведение се финансира с общински средства. Материално-техническата база е обновена и е в много добро състояние.

ДЕТСКА ГРАДИНА ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН, Челопеч е детско заведение с дългогодишни традиции, утвърден престиж, заемащо достойно място в предучилищното възпитание и обществен живот на селото.

72-мата малки възпитаници, обучаващи се в ДГ Ханс Кристиан Андерсен, са разпределени в 4 групи, една от които е яслена.

Подготовката за училище се осъществява в подготвителните групи към детското заведение.

Още

ДЕТСКА ГРАДИНА ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН е едно прекрасно място, в което играят, възпитават се, обучават се и творчески се развиват 72-ма малки палавници от село Челопеч.

В детското заведение се отглеждат и възпитават деца от три до шестгодишна възраст, за които полага грижи екип от квалифицирани педагози с богат професионалкен опит.

ДЕТСКА ГРАДИНА ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН дава възможност, малките възпитаници успешно да овладяват традициите, да откриват мъдростта, познанието, красотата и вълшебството на приказното детство.

Колективът, зает в ДГ Ханс Кристиан Андерсен се състои от шест квалифицирани педагози с богат опит и единадест души помощен персонал.

Директор на детското заведение е г-жа Лушка Бързакова.