Центриране

За нас

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

ОДЗ”ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” е общинско детско заведение с традиции и опит,трупан 44 години.Намира се в нова,модерна и съвременна сграда на ул. „Врацата” 4.Състои се от 4 градински и 2 яслени групи,с капацитет 124 деца. За тях се грижи високо квалифициран персонал от 22-ма човека. Всички са утвърдени специалисти с богат опит,както в работата с деца от различен етнос,така и със специални образователни потребности. Болшинството от преподавателите,както и някой от мед.сестри са с висше образование, като 5 от тях имат ІV-ти и V клас квалификация.

Нашето водещо начало е принципът: „Няма нищо по-важно от детето и неговите потребности“.
Градината има централно парно отопление,на 2 етажа, ,където са създадени необходимите предпоставки за провеждане на качествен и пълноценен педагогически процес Условията за възпитание и образование в детското заведение са добри,жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт, интериора и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата като в подготвителна група са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност.За психологическия,физически комфорт и удобство на нашите възпитаници са обособени удобни пространства с достатъчно осветление,обзаведени с различни кътове за игра ,телевизор,СД-плеър,бели магнитни дъски и табла;подходящи за възрастта играчки,съвременни нагледни материали,книжки и др.Подреждането на материално-техническата база и цветовото оформление на помещенията във всяка група са съобразени с ергономичните норми и правилата за охрана на труда и са дело на екипа от съответната група. За децата със СОП е оборудван кабинет,снабден с лаптоп и различни уреди,материали и пособия за ефективна работа на ресурсните учители,логопеди и психолози.

В детската градина се набляга преди всичко на позитивното мислене,отношение и създаване на положителна нагласа към заобикалящия свят,формирането на успешни личности,отлично подготвени за първи клас .Нашите деца имат редовно участие в множество конкурси и изяви на районно и общинско ниво.За това свидетелстват и многобройните ни награди и грамоти.
Основните насоки в работата са: интегриране с водещи европейски и световни възпитателни практики, свобода на избор, инициатива и творчество на децата и учителите,създаване на условия за природосъобразен,екологично оправдан и здравословен начин на хранене и живот,развитие на личностния потенциал,ранно откриване и развиване на интересите,способностите и заложбите на всички деца.

От 3 години колективът работи с Катедра „Детска дентална медицина”в Стоматологичния факултет към Медицинския университет Пловдив по превенция и корекции на детското дентално здраве,както и с утвърдени специалисти по офталмолигия и педиатрия,с цел превенция и ранна диагностика на правилното детско развитие.
Особено се набляга на многопластовата подготовка на децата за първи клас като за целта се работи усилено съвместно с Пътна полиция,VІ-то РПУ на МВР,ФРР”Рома”,Съюз на слепите” и др.В ОДЗ има открита семейна библиотека,осигуряваща детски книжки за домашен прочит.Осигурени са и допълнителни дейности извън държавните образователни изисквания.
Оценка за работата и високия професионализъм на колектива на ОДЗ”Щастливо детство” е и присъденият му „Почетен знак на район „Източен”през 2011 г..

Нашите деца имат привилегията да играят в красив,защитен и просторен двор с много зеленина,с добре поддържани тревни площи,прекрасни декоративни дървета,храсти и цветя.В него са разположени площадки за игри на открито за всяка възрастова група ,снабдени с различни уреди и пясъчници,където децата да растат спокойно и с удоволствие.
Това е Вашето ОДЗ,където децата Ви ще бъдат отгледани с любов и подкрепа,а вие ще бъдете посрещнати с уважение и разбиране.

Възрастова групи:

Яслена група, I-ва група, II-ра група, III-та подготвителна група, IV-та подготвителна група