Центриране

За нас

Щастливо детство е детско заведение на територията на град Раковски.

Детското заведение е с богата история, дългогодишни традиции и утвърден престиж, заемащо достойно място в предучилищното възпитание и обществен живот на града.

В ДГ Щастливо детство, Раковски малките палавници се отглеждат, обучават, възпитават и обграждат с много любов.

Детската градина е разположена в съвременна, специално проектирана за детска градина сграда. Всяко помещение е оборудвано спрямо европейските стандарти за работа с деца, в съответветните възрастови групи.

Базата на детското заведение е много добра, с просторни помещения за различните групи, зали за игри и обучение, собствен двор с оборудвана детска площадка и модерни съоръжения съобразени с изискванията за безопасност и сигурност за живота и здравето на малките палавници.

За децата са обособени самостоятелни занимални, всяка с място за игра, хранене и сън.

База

Многобразието на кътове за игра и занимания по интереси дава възможност за развиване на наклонностите до равнище на способности и творческа изява на децата.

Основни приоритети в работата на колектива са качеството на детското обучение и възпитание, качествена подготовка за училище в позитивна образователна среда.

Педагогическият персонал на детското заведение работи за утвърждаване на детската градина като желана и обичана среда за развитие, възпитание и игри.

Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с образователни изисквания на МОН и осигурява отлична подготовка за училище.

В детска градина Щастливо детство град Раковски се организират и провеждат традиционни базари, изложби и тържества за Коледа и Великден, които допринасят за духовното израстване на децата чрез стимулиране на техните положителни преживявания, чрез комуникация в празнично – творческа среда.