Центриране

За нас

Детска градина Щастливо детство е целодневна детска градина с общинско финансиране.

Екипът от педагози в детското заведение се грижи за първоначална социализация на децата, обучението им на навици за общуване с връстници, както и минималната подготовка за обучение в училище — на ниво първични навици за самообслужване и подготовка за успешно училищно обучение (специална и психологическа).