Центриране

За нас

Детска градина № 26 Лилия е общинска детска градина на територията на с.Хрищени. Създадена е през 1986 год. и е основно реновирана през 2010 година.

Детската заведение предлага чудесни условия и добра материална база на своите възпитаници. Така се създават предпоставки за радостта и веселието, обичта и щастието, творчеството и знанието, сигурност и развитие, място с ясни правила и роля в съвремието.

В ДГ № 26 Лилия са записани и посещават деца от още три населени места от Община Стара Загора.

Професиопналистите от екипа се стремят да дадат на малчуганите подкрепа на личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална, културна и родова идентичност- личности рационални, с критическо мислене и творчески нагласи, с широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да общуват и взаимодействат с околния свят.