Центриране

За нас

ДГ №1 Звездица се намира на ул. Цар Симеон 88, а филиала на ул. Лермонтов 9 в град Бургас. В детското заведение се възпитават и обучават 213 деца от 3 до 7 години. Разпределени 7 групи. Пет в централната сграда и две във филиала.

Професионалния педагогически екип гарантира умственото, социалното, личностното, емоционалното и здравно – физическо развитие на мачуганите.

През цялото време от деня, децата имат възможност да избират дейности, съобразно интересите си. Детската активност се разнообразява със съчетаване на самостоятелни дейности и организирани форми на взаимодействие. Обучението се осъществява от квалифицирани преподаватели по одобрени от МОН програми. За здравето на децата и редовният филтър при заболявания и други здравни проблеми се грижат две медицински сестри.

База

  • детски легла,
  • функционални шкафове,
  • масички,
  • столчета,
  • телевизори,
  • двд плеъри.

В ежедневието децата разполагат с куклени кътове за игра. Обособени са кътове за различни дейности и занимания, които предизвикват интерес и пораждат желание за игра. Детската градина разполага с методичен кабинет, ресурсен кабинет за деца със специални образователни потребности, кабинет по английски език и изобразително изкуство.

За музикалната дейност на децата са осигурени касетофони, акордеони, детски музикални инструменти, богат гардероб с костюми за народни, класически и други танци. Нашата мисия – да осигурим възможност на всяко дете в реални условия да прояви своите способности, да придобие навици и отношения, които ще доведат до удовлетвореност и ще подпомогнат ранната му социализация.