Центриране

За нас

ДГ № 23 Здраве” се намира в столичния квартал Изток. Първата сграда на детската градина е построена през 1943 г. Другите две сгради, които са от еднакъв архитектурен тип са открити през 1974 г. До учебната 2011/2012 г. детската градина функционира като ЦДГ № 70 „Здраве”. След разкриване на ясленска група ЦДГ № 70 се преобразува в ОДЗ.

Децата от ДГ „Здраве” 23 се обучават по системата на проф. дпн Надежда Витанова „Активността на детето в детската градина”. Основен акцент в работата на педагогическия колектив е “Хуманизиране на педагогическия процес”. Колективът работи преди всичко за изграждане на нравствен облик на детето, свързан с усвояване на нравствени категории: добро, зло, чест, достойнство, приятелство и т. н.

Възпитаниците на ЦДГ „Здраве” 70 се обучават по следните учебни помагала:

1 група – учебни помагала от издателство „СЛОВО”, програма „Моливко”.
2 група – учебни помагала от издателство „СЛОВО”, програма „Моливко”.
3 група – учебни помагала от издателство „БУЛВЕСТ-2000”, „Приказни пътечки”.
4 група – (подготвителна група) учебни помагала от издателство „АНУБИС”.

Директор: Мария Николова – Лозанова

Учителки


3а гр. блок 2

Учителки – Мариана Минкова и Маринела Гълъбова
Помощник-възпитател – Снежана Сиракова

3б гр. блок 3

Учителки – Венета Николова и Мадлена Росенова
Помощник-възпитател – София Постолова

4 гр. блок 1

Учителки – Лидия Дмитрова и Ирен Попска
Помощник-възпитател – Недка Ненова

1 група блок 1

Учителки – Силвия Искрева и Мария Арсова
Помощник-възпитател – Любка Газибарова

2а група блок 2

Учителки – Маруся Йорданова и Ася Иванова
Помощник-възпитател – Йорданка Костадинова

I б група блок 3

Учителки – Анета Стойчева и Силвия Костова
Помощник-възпитател – Райна Стоянова