Центриране

За нас

1. Актуално състояние
 Капацитета на ДГ „УСМИВКА“ е 150 места. Посещава се от деца на възраст от една до седем години, разпределени съответно в една яслена група и шест градински групи. Педагози специалисти работят с деца със специални образователни потребности за тяхната социална адаптация, както и с деца с логопедични проблеми. Работният ден на детското заведение с деца започва от 6.30 ч.и приключва в 18.30 ч. Материалната база в ДГ „УСМИВКА“ е богата и непрестанно се развива. Всяка група разполага с необходимата съвременна техника /телевизори, DVD,касетофони/ за по-качествен и ефективен учебно-възпитателен процес. Оформен е специален компютърен кът за игри и забавления на децата от подготвителната група. Обособен е самостоятелен кабинет по английски език, където се провеждат интересни занимания с децата от подготвителната група за училище. Оборудван е физкултурен салон с различни уреди и пособия за спортно-подготвителни игри и упражнения на децата. В същия се провеждат занимания по народни танци по желание на родителите. Сградата на детската градина е опасана с дворно пространство от 5 дка с обособени детски площадки със съоръжения за игра на децата, баскетболно и футболно игрище, затревени и цветни площи, алпинеум с водоскок и др. атракции. Сградата е на парно отопление и с перспектива за газифициране. Кадровият потенциал на детското заведение е от забележителни професионалисти, приели професията си като житейска мисия и съдба. Състои се от 23-ма педагогически специалисти с магистърска степен и 25-десет души обслужващ персонал.
2. История

ДГ „УСМИВКА“ отваря врати за малките си обитатели през 1978 год. Педагогическият съвет на детско заведение направи своя професионален избор за ползване учебните помагала на авторски колектив с ръководител проф. Д. Димитров „Аз съм в детската градина” на издателство „Изкуства”.Детското заведение има успешен опит за изработване на проекти за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта по ПМС №129,както и отлична и забележителна практика за организиране на празници и развлечения. Медицинското обслужване на децата е поверено на две медицински сестри в яслената група и на една старша сестра за децата от градинските групи. През годините като филиали на ДГ „УСМИВКА“

са присъединени детските заведения в селата Падеш, Покровник и Церово с Решения на Общински съвет Благоевград. В селата Падеш и Покровник филиалите са едногрупни и ситуирани в сградата на училището за с. Падеш и в специализирана в с. Покровник. Филиала в с. Церово е разположен в специализирана сграда и децата са разпределени в три възрастови групи.

3. Директор
Ръководител на детска градина „Усмивка“ е Василка Христова Колчева.
4. За контакти
Детска градина „Усмивка“ се намира на ул.”Освобождение”в кв.”Струмско”- Благоевград
Телефони за контакт
0878-418-315 ; 073/840551 .
Завеждащ административно техническата служба е Спаска Страхилова Александрова.
Телефони за контакт
0896656533 ; 073/840551.