Центриране

За нас


ДГ №38 „Маргаритка” се намира на територията на административен район „Вл. Варненчик” – Община Варна.

Сградата е публична общинска собственост, построена е през 1982 година. žСитуирана е на два етажа и разполага с 12 детски групи и басейн. žДворът на детската градина е с обща квадратура 8 дка и включва обособени детски площадки и тревни площи. Детската градина разполага с необходимите за всички групи занималня, спалня, санитарен възел.

Персоналът в детската градина е 45 души. От тях 25 са педагогически персонал, а 20 – непедагогически. Персоналът е квалифициран със средна възраст, която ни дава основание да говорим за един зрял колектив, на който може да се разчита като опит, компетентност.

База

Материално-техническата база осигурява динамичност в социалната комуникация между децата, като поражда чувство за радост от сътрудничество в различни дейности. Функциите на средата позволяват да се осигурят условия за разнообразна дейност на децата, за задоволяване на потребностите и интересите им съобразно предпочетената от тях дейност.

Финансовото осигуряване на детската градина като общинска се осъществява основно от държавния бюджет съобразно единните разходни стандарти за дете и от бюджета на общината.