Центриране

За нас

98 ДГ СЛЪНЧЕВО ЗАЙЧЕ се помещава в изцяло реновирана сграда със светли и удобни помещения, просторни спални и занимални.

Площадки са изградени по европейски образец – с ударопоглъщащи настилки и атрактивни и съвременни уреди. Детското заведение разполага с удобен и просторен физкултурен салон и спортна площадка. Капацитетът на ДГ 98 е – шест градински и две яслени групи. В 98-то ДГ се отглеждат деца от 10 мес. до 3 год. възраст в яслени групи и от 3 до 7 год. възраст в градински групи.

Финансирането се осъществява от държавния и общинския бюджети. Групите са сформирани по възрастов признак, с малки изключения, продиктувани от нуждите на определени деца.

Детското заведние е обезпечено с достатъчен брой помощно-обслужващ и педагогически персонал.

Още

По желание на родителите се изучават като допълнителни педагогически услуги:

  • английски език,
  • латино танци,
  • модерни и народни танци,
  • футбол,
  • изобразително изкуство.

Детската градина осигурява условия за нравственото и социалното, физическото и духовното развитие на детето. Гарантира правата, свободата, достойнството и сигурността на детето.

Децата, на които им предстои преминаване в начална степен на образование се организират в подготвителна група. Работата в подготвителна група се осъществява съпбразно ЗНП и по определени от ДОИ правила. В ПГ се работи по Програма за подготвителна група в детската градина на МОМН и одобрени от минисртъра на образованието и науката учебни помагала.

Възпитателно-образователната работа в ДГ-98 се извършва по програми, одобрени от МОМН, съобразно избора на учителските екипи по групи.