Центриране

За нас

Нашият девиз:

„Помогни ни, Боже, да опазим светлината на ума! Сили дай ни, да прославим знанието и мъдростта! С любов, горяща като факла, да ги отдадем на най-прекрасните създания – нашите деца!“

•1954 г. ЦДГ № 106 е първата в София, построена по специален проект в български стил детска градина. Наричана е Дворецът на децата в района. Първите 20 години персоналът работи без никаква промяна. ЦДГ № 106 е посещавана и показвана пред гости от страната и чужбина. Създаден е педагогически издържан стил на работа.

•1975 г. Нова вълна. Детската градина получава още по-широка известност. Базовата работа разкрива нови хоризонти пред учители, деца и родители. Опитът по трудово възпитание е в музея на Българското образование в Габрово.Градината е обзаведена с дъбови много вариативни мебели по специален проект, кътовете са оформени съобразно нуждите на децата. Преподаватели от СУ – ФНПП водят студенти по всички раздели – развитие на езика и речта, познавателна дейност, математика, изобразителна и конструктивна дейност и т. н.

•80-те и 90-те години са години на преход, но и години свързани с работа по нови програми. Гордост за ЦДГ № 106 е, че програмата „Активността на детето в детската градина“. Поставя се началото на чуждоезиково обучение.

Новите изисквания на времето подтикват учителите да се образоват и квалифицират. Студенти след държавната си практика започват работа в градината. ЦДГ №1 06 разтваря врати за младостта и ентусиазма, модерни схващания се съчетават с традиции, експериментират се модели. Започва работа по програмата „Активността на детето в детската градина“ .

•1998 г. Новото време. Пазарната икономика налага нови образователни стратегии и потребности. ЦДГ № 106 има ново име „Княгиня Мария-Луиза“ и свой рожден ден – Благовещение. Мария-Луиза Кробок посещава и подкрепя детската градина.

Градината се обогатява с нова и модерна материална база. Развиват се допълнителните дейности – английски език, латино-танци, фолклор и йога. Всички учители са с висше образование и квалификационни степени. Градината е с тенденции в музикалното развитие. Създава се детски хор „Планинарче” към хор „Планинарска песен“, който представя ЦДГ № 106 по концертните сцени. Родителите, ентусиазирано и с любов, съдействат в отглеждането и възпитанието на децата.

Материална база

Детската градина възпитава и обучава 130 деца в 4 групи с имена: Мечо Пух, Пинокио, Малката русалка и Малкият принц:

– 1 група за 3 годишни
– 1 група за 4 годишни
– 1 подготвителна група за 5 годишни
– 1 подготвителна група за 6 годишни
Сградата е двуетажна, тухлена, масивна, санирана и с централно топлоподдаване. Дограмата е подменена.

Направен е основен ремонт на детската площадка, спрямо изискванията на ЕС. Подменени са всички дворни уреди, монтирана е ударо-поглъщаща насилка. Дворното пространство е с много насаждения (по спечелен проект „Зелена София“).

Предстои изграждане на футболно игрище, спортна площадка и летен театър със средства от родителското настоятелство.

Има изградена интерактивна площадка за обучение по правилата за безопасност на движението.

Детската градина разполага с богата материална и дидактична база. Има осигурена техника за интерактивно обучение.

Кухненският блок е изцяло обновен.

Приоритетите ни са свързани с ранното чуждоезиково обучение, народните празници, обичаи и традиции, екологичното възпитание.

Обучението и възпитанието на децата е съобразено с ДОИ и образователните програми са утвърдени и одобрени от МОН.

Още

Детското заведение предлага различни допълнителни дейности, записването за които е по желание на родителя.

Родителското насоятелство сключва договори след проведени конкурси в детската градина, съвместно с участието на директора и представител от районната администрация. Конкурсите се обявяват на официалния сайт на дирекция „Образование“.

Те са платена форма на обучение, осигуряваща устойчиво развитие на интересите, наклонностите и способностите на децата.

Провеждат се в екологична и богато стимулираща среда с образователна и практическа насоченост, дават удовлетвореност на желанията и потребностите от спортна и художествено-твоческа и естетическа дейност, прагматична подготовка, обща култура.

Провеждат се в режимното време в детската градина, нормативно регламентирано.

Участието на децата в дейностите по интереси може да бъде променяно, прекъсвано, прекратявано, подновявано.

В момента са сключени договори със следните фирми за обучение:

– английски език – фирма „Ай Ти“ ЕТ с управител Красимира Тъмнишка
– народни танци – фирма „Фолк Арт БГ“ООД, с управител Анелия Николова
– латино танци – фирма „Фолк Арт БГ“ООД, с управител Анелия Николова
– йога – сдружение ОБСД „Вива Виктория“ с управител Виктория Цонева
– футбол – фирма „ДЮФК Национал“ с председател Благомир Муртин