Центриране

За нас

ДГ №12 Лилия (с яслени групи) е общинско детско заведение, което се намира в бившия кв. „Мусагеница“, до бл. 98. Детското заведение се посещава от деца от 10-месечна до 7-годишна възраст, разпределени в 9 групи – 2 яслени и 7 градински.
В детската градина ….
– Децата са разпределени в групи по възрастов признак /родени в една календарна година/.
– Дневният режим, поставен на видно място във всяка група, осигурява здравословен начин на живот за децата, разнообразни и интересни дейности, съдържащи се в различни ситуации – планирани, непланирани, игрови, с практическа насоченост.
– Обучението се извършва по програма „Активността на детето в детската градина” с учебни помагала на издателства „Изкуства”, „Анубис” и „Булвест 2000”по следните направления:
– Български език и литература
– Математика
– Природен свят
– Социален свят
– Изобразително изкуство
– Музика
– Физическа култура
– Конструктивно-технически и битови дейности
– Игрова култура.

Още

Храненето включва сутрешна закуска,междинна закуска, обяд и следобедна закуска, приготвянето на които се извършва в детската градина. Менюто се изработва от медицинската сестра и е съобразено с изискванията за здравословно детско хранене.

Облеклото на децата е по преценка на родителите и съобразено с изискванията на детската градина – удобно, естетично, лесно за самообслужване, съобразено със сезона.

Възпитанието и обучението на децата се провежда в съответствие с държавно-образователните изисквания за предучилищно възпитание и подготовка и гарантира качествена подготовка на децата за училище.

ДГ №12 „Лилия” се радва на активната подкрепа от страна на родителите чрез сдружение с нестопанска цел „За нашите деца – с обич”.

Допълнителни педагогически услуги се предлагат на базата на предварително проучване желанията и нагласите на децата и техните родители:
– английски език
– латиноамерикански танци
– класически и художествен балет
– художествена гимнастика
– приложни изкуства
– футбол
– логопедична терапия