Центриране

За нас

Нашата Мисия:

Осъществяване на качествен възпитателно-образователен процес с подкрепа и вяра в потенциала на всяко дете. Формиране на личности със социално поведение, в дух на толерантност към индивидуалните , културни различия.

Нашата Визия:

Утвърждаване на детската градина като място за развитие на детето, сътрудничество, творчество и красота. Детето да бъде обградено с внимание, търпение, толерантност, за едно щастливо детство. Съчетаване на добрите традиции и новаторство.

Нашата философия:

– Пълноценни знания на децата, полезни за училище и живота.

– Нашите приоритети:

– Развитие на заложбите и дарованията на всяко дете.

– Форми на индивидуална и съвместна работа.

– Детската градина – място за уют, творчество , красота, познание и общуване.

– Развитие на личностните и социални умения на детето.

– Висококвалифицирани , творчески работещи учители

– Обучение в дух на патриотизъм, демократично гражданство.

– Децата да могат да аргументират позицията си , да развиват идеите си да работят в общност.

– Съчетаване на най-новите теоретични постижения с педагогическото ни наследство, с добрите наши и чужди практики.

– Възпитаване в дух на толерантност, уважение към другите и себе си и към традиции и добродетели.

Още

ОДЗ 139 „Панорама“е разположена в две специално построени сгради.
Централна – ул. Ген. Асен Николов № 12 – пет групи и една яслена група;
Филиал – ул. Луй Пастьор № 3 – четири групи без яслена група.
И двете сгради отговарят на изискванията за опазване живота, здравето и
сигурността на децата и нормално протичане на възпитателно-образователния
процес.
Дворовете на детската градина са богато озеленени и с обособени площадки за
игра.
Основният стремеж на нашия екип е да осигури на децата спокойно, радостно и
пълноценно детство. Да са щастливи и обичани с усещането, че всичките им мечти
могат да станат реалност. Да пораснат като пълноценни свободни личности. Да
намерят своето достойно място в живота и да променят света около себе си към по-
добро.
Ние гарантираме физическо, духовно и социално развитие на детето в съответствие
с програмните, Държавно образователни изисквания и съвременните тенденции в
предучилищното възпитание. Гарантираме спокойствие и сигурност на родителите и
адекватен отговор на техните интереси и очаквания.
При нас вашите деца могат да изучават английски език, да участват в заниманията
по народни и модерни танци, футбол и гимнастика като допълнително платена педагогическа услуга.
Детската градина организира ски-училище на Витоша и летен отдих за децата на
море.