Центриране

За нас

ДГ № 147 Славейче се намира в с. Горни Богров , на територията на район „Кремиковци“.В нея се отглеждат ,обучават и възпитават деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас.

През учебната 2016/2017 година децата са разпределени в две смесени групи: Първа смесена група / 3 и 4 годишни деца, родени 2012,2013 и м. януари 2014 год./ и Подготвителна смесена група / 5 и 6 годишни деца родени 2010 и 2011 год /.

В ДГ се осигуряват:

– физическо
– духовно
– социално развитие на децата.
– Развитие на индивидуалността,стимулират се творческите им заложби. Децата придобиват нови знания,умения и навици.

В ДГ са осигурени уважение,сигурност и свобода за всяко дете,зачитане на неговите права и неговото достойнство.

Децата се възпитават в дух на толерантност и сътрудничество,на приобщаване към българската култура и традиция и общочовешките ценности.Получават и добра подготовка по всички образователни направления за постъпването им в първи клас.