За нас

На 20 декември 1976 г. в сградата на днешното ОДЗ №16 се откриват  Детски ясли №6.Медицински екип под ръководството на Мария  Пенева приема и обгрижва 150 деца , на възраст от 1 до 3г., от кв.Куба.

На 1 януари 1978 г. се откриват две градински групи за деца в предучилищна възраст(3-7г.)и така се поставя началото на дейността на Обединено детско заведение №16. Детското заведение приема името на кубинската революционерка Селия Санчес Мандулей. От откриването до края на 80-те години амбициозния педагогически екип разработва и усъвършенства иновации в педагогическата практика и методика -в сюжетно-ролевите  и дидактически игри, в театрализираната игра, в художествената литература и музика. Провеждат се много открити практики-често споделяни с университетски преподаватели, посрещат се известни гости от културния и политически елит на страната.

В началото на 90-те години ОДЗ №16 се назовава “Славейче”. Преживява периода на преход и криза, и намира нов път за развитие, нов подход към детето в педагогическото общуване,нови посоки за изяви, които  го превръщат в едно от най-предпочитаните детски заведения в град Хасково.

Величка Йончева, Тодорка Божинова, Катя Георгиева, Митка Димчева, Дафинка Александрова и Ели Костова са имената на директорите под чието ръководство педагогическия и помощен екип работи през годините.

Прием