Центриране

За нас

285 деца вече посещават разширената детска градина № 160 в кв. „Драгалевци“ – град София

Обучението и възпитанието на децата се осъществява в съответствие с държавните образователни изисквания.
По желание на родителите се организиратдопълнителни педагогически занимания по английски език и приложни дейности.

Адрес на седалище: ГР. СОФИЯ, общ. СТОЛИЧНА, гр.София, р-н Витоша, ул. ЗАХАРИ ЗОГРАФ, № 1

За децата се грижи екип от високо квалифицирани педагози, мед.сестри и помощно – обслужващ персонал.
По желание на родителите предлагаме допълнителни дейности:

  • английски език
  • приложни дейности

Учебна база

Сградата е масивна, двуетажна специално построена с просторни, уютни помещения със спални и занимални.
Дворът е голям с оформени тревни площи, зеленина и площадки за всяка група.

ДИРЕКТОР: Румяна Георгиева Узунска