Центриране

За нас

Столичното ДГ №178 „Сребърно копитце“ е открита през 1982 год. в ж.к. Младост 3. Сградата е специално построена и обзаведена, за да предостави най-подходящата среда на мачуганите. Детското заведение има 10 групи, в които се приемат деца от 3 до 7 год. възраст и две яслени групи.

Усилията на педагогическия екип и всички работещи в детската градина са насочени към развитие на детето, като уникална индивидуалност, в търсене на таланта, формиране на добродетелност, с доброволното партньорство на родителската общност.