Центриране

За нас


ДГ №20 „Жасминов парк” е целодневна детска градина.Детското заведение е общинска собственост.Функционира от 1945 година.Помещава се в монолитна двуетажна сграда със собствен стил., със самостоятелни занимални и спални за всяка група.Има отделен музикален и физкултурен салон.Към детската градина има филиал, намиращ се в същия двор.

Отоплява се с местно парно.Дворът се простира върху площ от 8 декара с обособени детски площадки, катерушки и други съоръжения за игри, с много трева и дървета, жив плет и хубава ограда.Материално-техническата база и в двете сгради е много добра.Изградена е информационна система за прием на децата свързана с интернет.

Прием

Детската градина приема деца от 3 до 7 годишна възраст.Децата са разпределени в 6 групи по възраст.Има предучилищна подготвителна група.За децата се грижат педагогически специалисти и помощен персонал.Педагогическият екип се състои от квалифицирани учители с голям педагогически стаж и висок имидж.Педагозите са отворени към всичко ново и съвременно в предучилищното образование; използват разнообразни иновационни форми на работа с децата и родителите.

От 2008година функционира Училищно настоятелство „За нашите деца” при ДГ №20.Обучението по всички образователни направления е съобразено с Държавните образователни изисквания за предучилищно образование и подготовка на МОН.Децата изучават български език и литература, математика, природен и социален свят, изобразително изкуство, музика и физическа култура.

Още

Допълнителни педагогически дейности, които детската градина предлага по желание на родителите са ранно чуждоезиково обучение по английски език, модерни танци и футбол.
Храненето на децата се извършва в съответствие с всички здравни норми за пълноценно хранене и при спазване на всички нормативни документи.

В ДГ 20 се осъществяват следните допълнителни педагогически услуги:

– английски език;

– модерни танци;

– футбол.