Центриране

За нас

Детска градина 4 Калинка в град Монтана е създадена през 1969 година. В момента е едно от авторитетните и привлекателни детски заведения с богати традиции в цялата си педагогическа дейност.

В детската градина се отглеждат и обучават деца от 3-7 годишна възраст разпределени в пет групи и една в село Винище.

Висококвалифициран педегогически и помощен персонал отдава своите грижи и любов за възпитанието на 166 деца.

Осигурено е рационално хранене, качествено отглеждане и добро медицинско обслужване.

Професионалния педагогически екип на ДГ 4 Калинка се спреми към изграждане на иновационна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно възпитание на всички деца. Също така се опитват да постигнат оптимизиране на възможностите на детското заведение да се превърне в център за образователна, културна и социална дейност не само като краен продукт, но като атмосфера, дух и начин на мислене за осъществяване на многостранни инициативи.

База

– Детското заведение разполага с:

  • Просторни и уютни занималнии;
  • Музикален салон;
  • Физкултурен салон;
  • Кабинет за изучаване на чужди езици.

– В двора на детската градина са обособени:

  • Игрови площадки за всяка група;
  • Съоръжения със спортни уреди;
  • Катерушки и пързалки.