Центриране

За нас

Детска градина №6 Вълшебен свят, София е привлекателно и предпочитано детско заведение със съвременно управление и ерудиран педагогически екип.

При възпитанието и обучението в детското заведение се съблюдават държавните образователни изисквания.

Основната цел на обучението в детската градина е развитието на детските индивидуалност и творчество. Това се постига чрез създаването на подходящи и оптимални условия и среда за изява на личностните качества на децата.

В детското заведение се посяват семената на специално отношение към природата – семената на обичта и уважението към дугите.

Подготовката за училище се осъществява в подготвителните групи към детското заведение.

Детска градина №6 Вълшебен свят, предлага и организира допълнителни дейности за децата – занимания по английски език и танци, група по приложни и театрални изкуства, богословия и тренировки по футбол.

Всяка година за децата се организира летен отдих на море, а през зимния сезон зелено училище.

Детското заведение работи по Европейски образователни проекти от 2000 година. Проектите дават възможност на децата да се запознаят с живота в други Европейски страни, с природата, културата, обичаите и фолклора им.

Материална база

Детска градина №6 Вълшебен свят, София е детско заведение на с богата история, дългогодишни традиции и утвърден престиж, заемащо достойно място в предучилищното възпитание и обществен живот на Столицата.

Детската градина отваря врати, за да посрещне своите първи възпитаници през 1973 г. и до днес приема, обучава, възпитава и обгражда с любов малките палавници.

Централната сграда на ДГ №6 Вълшебен свят, София е разположена на улица Генерал Жостов 1. Към градината функционира филиал, в който се помещават 2 градински групи. Филиалът се намира близо до централната сграда на детското заведение, в блок 65 на ж.к. Лев Толстой.

Основната сграда на детската градина разполага с озеленен двор, оборудван с модерни и съвременни съоръжения за игра на малките палавници. Помещенията в градината са просторни, светли и хигиенични. Занималните са оборудвани съобразно индивидуалните потребности на децата.

В детското заведение се отглеждат и възпитават деца, разпределени в следните групи:

2 яслени групи за деца от 10 месеца до 3 години

7 градински групи за деца от 3 до 7 години

За малките палавници полага грижи екип от педагогически специалисти, директор и квалифициран персонал, които с професионализъм и обич отключват пред децата вратите на познанието, творчеството и добротата.

Образователно-възпитателната работа в детското заведение е съобразена с приоритетите на предучилищното образование.