Центриране

История

Детскта градина е създадена през 1933 година на територията на военната фабрика „Арсенал” – Казанлък, за децата на работниците. В началото функционира като палатков лагер. По – късно е построена специална сграда – стая с камина и навес. Първата учителка е Мария Пирьова, след нея са назначени Светла Орачева и Венеция Попова.

До края на 1950г. ДГ работи с една група. Но броят на децата се увеличава бързо и през 1953 вече функционират 4 групи.
От 1 март 1954г. ДГ преминава към ръководството на Отдел „Просвета”към ОбНС. Броят на децата нараства и през 70-те години функционират вече 6 групи.

До 1990г. детската градина носи името „Аврора”.

През 1991 е преименувана на Целодневна детска градина „Буратино”.

От 1996г. детската градина е включена в международната програма за образование на деца „Стъпка по стъпка”, която е част от дейността на Център „Отворено образование” и работата по програмата продължава до 2005 година.

И днес ДГ№7”Буратино” остава единственото общинско детско заведение в област Стара Загора, което функционира на територията на производствено предприятие – фирма „Арсенал – АД” и ползва неговия сграден фонд, предоставен за нуждите на детското заведение. Ръководството и служителите на фирмата продължават да полагат топли грижи и да проявяват разбиране и съпричастност към потребностите на малките буратинчета. Градината се посещава по традиция предимно от децата на работещите в „Арсенал” , но вратите и са отворени за всички желаещи.

Новото наименование на детското заведение, съобразно изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование е Детска градина №7 „Буратино”.
От Първи юни 2016 година към детска градина „Буратино” беше присъединена като филиал детската градина в с. Горно Черковище.
В момента в ДГ №7 „Буратино” се обучават 179 деца, разпределени в 6 градински и една яслена група. От тях 4 групи се намират в основната сграда, а останалите 2 групи заедно с яслената – във филиала.

Материална база

ДГ №7 “Буратино се състои от основна сграда и филиал.

Основната сграда е разположена на територията на фирма „АРСЕНАЛ – АД „ в гр. Казанлък, в югозападната част на града, далече от вредни автомобилни и производствени изпарения и газове Разгърнатата застроена площ е 4890 кв.м. Състои се от самостоятелни сгради за всяка от четерите групи с помещения за организирани занимания, игри, хранене и почивка. Градината разполага със самостоятелен музикален салон, физкултурен салон, кухненски блок и перално помещение. Всяка група разполага с: помещение за преобличане, занималня, спалня и умивалня със санитарни възли. Материалната база непрекъснато се реновира и обновява, за да отговаря на изискванията на проверяващите органи и да осигурява на децата приятна среда за осъществяване на разнообразни дейности, съпътстващи престоя на децата през деня.

Детската градина разполага с дворно пространство от 4 декара, разпределено в четири затревени площадки, снабдени с нови уреди и съоръжения за игра на открито на децата. През лятото децата са опазени от силните слънчеви лъчи от естествената прохлада на многогодишни иглолистни и широколистни дървета. Край детската градина е разположена зелена алея от борове, обитавани от катерички, които често гостуват на децата в детската градина и се забавляват заедно.

Филиалът на детската градина се намира в с. Горно Черковище. Там се помещават две градински и една яслена група, които са разположени в стандартна сграда и дворно пространство за игра на открито.

За нас

I. МИСИЯ

Мисията определя приоритетите на детската градина и съдържа информация за най-важните (значимите) аспекти и бъдещи ориентации на педагогическата работа.

 

Мисията на ДГ№7 „Буратино”е:

 • да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;
 • да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие и развитие на способностите му в процеса на възпитание и обучение;
 • да мотивира учителите да реализират в най-висока степен професионалните си качества, знания, умения и компетенции;
 • да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст с подходящо организирани пространства за игра, познание, общуване и творчество.
 • Превръщане на детското заведение и в ценено място за сътрудничество и просперитет на семействата и екипа.да постави основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа – рационални, с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните, съхранили своята национална култура и родова идентичност.

ІІ. ВИЗИЯ

Визията е реалистична, краткосрочна и дългосрочна картина на настоящето и бъдещето на детската градина.

Тя отразява непрекъснатост на промяната, вземайки под внимание мнението на участниците в две групи въпроси.

Първа – очертаващи смисъла на процеса:

 • Как работим със заобикалящата ни общност?
 • Какво изпитваме един спрямо друг в хода на общата работа?
 • Как ще направим детската градина желано място за всекиго?
 • Как ще измерваме прогреса (успехите)?

Втора – показващи развитието на самия процес:

 • Каква философия споделя детската градина?
 • Какъв ще бъде приносът на всеки?
 • Каква репутация да има детската градина?

В този смисъл  визията на ДГ№7 „Буратино” е да бъде:

• Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.     

 „Чудесата на света в детските очи не са седем – те са седем милиона” казва Уолт Стрейтиф  – нека им ги покажем.

 • Предпочитана среда за 2–7-годишните деца, където се гарантира тяхното творческо, умствено, емоционално, социално, личностно, психическо и здравно-физическо развитие.
 • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.
 • Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.