Центриране

За нас

ДЕТСКА ГРАДИНА №74 „Дъга” е целодневна детска градина. Детското заведение е общинска собственост. Функционира от 1985 г. Помещава се в сграда с два корпуса на 2 и 3 етажа, с просторни занимални, спални за всяка група, големи тераси, сервизни помещения. Масивната сграда e разположена на 1128 кв. м площ.

Децата разполагат с музикален салон, логопедичен кабинет, кабинет по приложни изкуства, кабинет по безопасност на движението, плувен басейн. Дворът е голям – 9 декара , с много трева и обособени детски площадки за всяка група.
Детската градина приема деца от 1 до 7 годишна възраст. Децата са разпределени в групи по възраст. Има яслени групи, и група за предучилищна подготовка. В осемте групи на детската градина са приети 230 деца.

В двете групи на детската ясла се отглеждат 55 деца. За тях се грижи квалифициран персонал – четири медицински сестри, четири помощник възпитатели и един педагог. Работи се по системата „Аз съм в детската ясла” на издателство „Изкуства”. Децата имат занимания по следните направления:

1. Опознаване на околната среда
2. Опознаване на себе си
3. Взаимодействие с другите
4. Физическа култура
5. Музика
6. Футбол
7. Плуване

Дейности

ДЕТСКА ГРАДИНА „Дъга“ предлага на своите малки възпитаници дейности и занимания, които са извън задължителната програма на детското заведение.

1. Плуване. Басейнът е с размери – дължина – 9 м., ширина – 5 м., дълбочина от 0,75 м. до 0.95 м. Заниманията по плуване и поддръжката на басейна се осъществява от Плувен клуб „Воден свят”. Провеждат се два пъти в седмицата по предварителна програма. Треньор Светослава Илчева.

2. Футбол. Заниманията са по два пъти в седмицата от ДФК „Тигрите” с треньор Николай Куцаров. В края на годината се провежда футболен турнир на ниво столични детски градини.

3. Приложни изкуства. Заниманията се провежда се два пъти в седмицата от „АРТ СТУДИО А- Я„ с художниците Виолета и Ангел Бакшеви.Заниманията включват малка пластика – глина, декоративно рисуване, работа с отпадъчни материали, мозайка, колажи и др.

4. Народни танци. Заниманията се провеждат се два пъти в седмицата от Танцувално студио „Елена” с хореограф Евгения Гордиенко – бивш танцьор на ДА „Филип Кутев” , корепетитор – Елена Гугова. Децата научават основни стъпки на най- популярните български хора, поднесени и адаптирани за тяхната възраст. Запознават се с основните неща от богатата ритмика на българския фолклор, участват активно в пресъздаване на народни обичаи с характерните за тях танци.

5. Карате. Заниманията се провеждат се два пъти в седмицата от ЕТ”Светлина – 98” с главен инструктор Светла Костова – член на Българската федерация по карате. Заниманията създават у децата добра двигателна култура, дават основни познания в този вид бойно изкуство, способности за самозащита, подобрена емоционална стабилност, дисциплина, воля.

6. Английски език. Заниманията се провеждат се два пъти в седмицата от Езиков Център „АВЕНИР” с преподавател Светла Деянова – специалист с квалификация „Ранно чуждоезиково обучение по английски език”.

7. Ски училище. Провежда се през месец януари, курсът продължава пет дни. Организира се от Ски училище „Де Люси” на хижа Ветровала – Витоша.

8. Скаутско училище. Провежда се пет дни в ачалото на месец май. Мероприятието включва туризъм и ориентиране в планината. Обиколка на Витоша, Люлин планина, Плана планина. Провежда се от Ски училище „Де Люси”.

9. Летен лагер. Провежда се в началото на месец юли вече пета година. Продължителност 10 дни, Велинград, хотел Витоша – минерален басейн и борова гора.

10. Екскурзии. През месец май по традиция организираме еднодневна екскурзия до ранчо „Конникът” – село Макоцево.

Още

Обучението по всички направления е съобразно държавните образователни изисквания на МОН. Работи се с учебни помагала на издателствата „Анубис”, „Слово” и „Изкуства”. Децата изучават български език и литература, математика, изобразително изкуство, музика и физкултура.
Допълнителни дейности, които градината предлага по желание на родителите: ранно чуждоезиково обучение – английски език; приложно изкуство; народни танци; карате.