Центриране

За нас


Детска градина и ясла „Цветни песъчинки“ в град Варна е със засилено изучаване на математика, английски и руски език.
Тук ще подпомагнат на децата в адаптирането им към заобикалящата ги среда, да разширят кръгозора си и да изградят своята ценностна система.
Детската ясла и градина учи децата на самостоятелност и същевременно им дава знания, социални умения, култура и стил на живот!