Центриране

За нас

Детското заведение е разположено в шест блока на два етажа с топла връзка помежду им. Помещенията са просторни, хигиенични със спални-занимални, санитарни възли, физкултурен салон, столови, кабинети по музика и английски език отговарящи на държавните стандарти.

Занималните разполагат с ново оборудване / стилажи, маси, столчета, кътове за игра на децата /. Самостоятелно обособени са кухненския блок, пералното и парното помещения. Общата застроена площ на детското завадение 2200 кв.м. и двор 7000 кв.м.

Отоплението на сградата се осъществява чрез локално парно. Сградният фонд е в много добро състояние, тъй като за същият се полагат системни грижи, както от персонала, така и с помоща на Община Благоевград.

През 2009 година е извършена е подмяна на дограма и външна топлоизолация на сградата.
В ДГ №1 СИНЧЕЦ се отглеждат и възпитават сто шестдесет и шест деца от една до седем годишна възраст, разпределени в шест групи детска градина и една яслена група.

В детското заведение има специалист логопед и на логопедично подпомагане са петнадесет деца.
Педагогическата дейност включва занимания по български език и литература, математика, изобразително изкуство, физическа и игрова култура, приложни изкуства.

Използват се програмните системи на издателство Изкуства – Аз ще бъда ученик, Аз съм в детската ясла, Аз съм в детската градина, които осигуряват пълноценно детско развитие.

Помагалата от Дидактическата система Моливко на издателство Слово се използват в три от възрастовите групи.
Дейности извън държавните образователни изисквания, които предлагаме са чуждоезиково обучение и спортни танци.

Ежегодно организираме летен отдих на децата в местността Предел.

2. История
Построено е през 1976 година по типов проект с бюджетни средства и е общинска собственост. От 1989 година с Ршение на Общински съвет Благоевград към ОДЗ№1 е присъединена като филиал Целодневна детска градина №17 село Зелен дол Община Благоевград с една смесена група.

Като приоритет на екипа на ДГ №1 СИНЧЕЦ в последните години е работата по различни проекти, с което се цели да се подобрят условията на работа, базата, средата и подобрят педагогическите практики.

Работили сме по следните проекти:
Проект за усъвършенстване на двигателните качества и формиране на двигателни умения и навици у децата от предучилищна възраст.

Проект към Национална програма От социални помощи към осигуряване на заетост
Проекти към Министерство на околната среда и водите.
Проект към Национална програма Помощ за пенисиониране.
ОДЗ№1 Синчец е образователна и социална предучилищна институция с високо качество на образованието, възпитанието и отглеждането.
Спецификата на нашето детско заведение се състои в това, че поради наличието на яслена група за деца от една до три годишна възраст се осъществява лек и безболезнен преход от яслата към детската градина.

3. Директор
Ръководител на ДГ №1 СИНЧЕЦ е г-жа Иванка Тодорова.