За нас

ДЕТСКА ГРАДИНА № 8 “ ВЕЧЕРНИЦА” се намира в централна градска част на улица Григор Пърличев №15. Благоприятното местоположение – непосредствена близост до административно-търговския център на града, добра комуникативност, както и много добрите материални и педагогически условия, правят ДЕТСКА ГРАДИНА № 8 “ ВЕЧЕРНИЦА” едно от най-привлекателните детски заведения в града, предпочитано не само от жителите на квартала, но и на други градски райони.
В настоящия момент ДЕТСКА ГРАДИНА № 8 “ ВЕЧЕРНИЦА” е разположена в три сгради.
Централната сграда, построена по типов проект с бюджетни средства, е с разгъната площ на два етажа от 882,00 м2. В нея има 54 помещения – четири хигиенични и просторни занимални, спални, тераси, гардеробни, тоалетни, умивалници, отговарящи на държавните стандарти. Терасите на първия етаж са свързани с детските площадки чрез зелени площи.
Вторият дом на ДЕТСКА ГРАДИНА № 8 “ ВЕЧЕРНИЦА”, построен през 1976г., е със застроена площ от 322,00 м2. Той също разполага с много помещения (33) – просторни и функционални занимални, помощни стаи, спални, гардеробни, умивални, тоалетни и офиси.
Прагът на най-новия дом на детската градина децата прекрачват през месец септември 2007г. Той е с монолитна строителна система със застроена площ от 150,00 м2. Разпределението му – антре, приемна, комбинирана занималня, офис, тоалетна и умивалня, отговаря на всички модерни изисквания за оборудване на детско заведение.
Детската градина разполага с медицински кабинет, изолатор, методичен кабинет, кабинет по музика, логопедичен кабинет, кухненски блок, перално помещение, стая за хранене на персонала.
През м. август 2008г. на кухненския блок на ДГ бе извършен основен ремонт – оборудването отговаря на съвременните санитарно – хигиенни и здравни изисквания. През 2009 г. бе извършена подмяна на дограмата на сградата на стойност 20 000 лв.
Отоплението на ДЕТСКА ГРАДИНА № 8 “ ВЕЧЕРНИЦА” се осъществява чрез локално парно, а в най-новата сграда и чрез климатици.
Детската градина разполага с голям и озеленен двор – 3910,00 м2. Обширната дворна площ предоставя големи възможности за целогодишна двигателна активност на децата. Всяка група разполага с добре оформена площадка за игра в пясъчниците, уреди, затревени и цветни участъци.
В ЦДГ №8 работи зрял, опитен и творчески колектив: 18 педагози -16 детски учители, 1 учител по музика, 1 логопед, 1 медицинска сестра, зав. АТС, домакин и 14 души помощно-обслужващ персонал. С висше образование са 100 % от учителите. От педагозите петима притежават втора професионално-квалификационна степен.
2. История
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА №8 с красивото име на звезда Вечерница отваря врати за децата на Благоевград през месец април 1964г.Възпитателно-образователният процес е насочен към достигане критериите на Държавните Образователни Изисквания по различни направления. Ползващите се учебни помагала са на издателство „Моливко” и „Изкуства”. Образователният процес с децата от четвъртите групи се реализира по ПРОГРАМА ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА, която е със задължителен характер.
В ДГ се извършват допълнителни педагогически услуги по желание на родителите – изучава се английски език със специалисти от езикова школа „Лингва Мунди”.
ДЕТСКА ГРАДИНА № 8 “ ВЕЧЕРНИЦА” е базова детска градина – посещава се от студенти от ЮЗУ”Н.Рилски” – Благоевград.
Педагозите на детската градина провеждат успешно възпитателно-образователна дейност с деца от „Дом за медико-социални грижи за деца” – Благоевград.
Институцията работи успешно с РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности.
През учебната 2008/2009 година в ЦДГ №8 се отглеждат и обучават 183 деца на възраст от 3 до 7-годишна възраст, разпределени в 8 целодневни групи, които са сформирани по възрастов признак и по желание на родителите. В ДЕТСКА ГРАДИНА № 8 “ ВЕЧЕРНИЦА” се работи с три деца със специални образователни потребности. Работи се и с 32 деца с говорни нарушения.
3. Контакти
гр. Благоевград, ул. „Григор Пърличев“ 15
тел: 073 / 88 53 41, 88 53 40, GSM: 0878 418 309
е-mail:cdg8_blagoevgrad@abv.bg