За нас

Детското заведение разполага с един компютър, телевизори и касетофони във всички групи видео,DVD и музикална уредба.
Застроена площ 441 кв. м., дворно пространство 1878 кв. м., кухня 68 кв.м. оборудвана с всичко необходимо за приготвяне на храна. Отоплението е самостоятелно парно с нафта.
Целодневна детска градина №11 работи при четиригрупна организация на работа първа, втора, трета и подготвителна група с 88/осемдесет и осем/ места. Посещава се от деца само от ромски произход.
Педагогическия персонал е 9,5 души ,с висше образование магистърска степен 8,5 души и един специалист. Трима учители са с ­ІІ клас – квалификация, учител по музика, един учител с втора специалност – английска лингвистика и директор с две висши образования предучилищна педагогика и българска филология.
Непедагогически персонал 8,5 души от тях със средно специално  един ,средно общо четирима и останалите с основно образование.
Детското заведение се обслужва от медицинска сестра Радостина Атанасова и разполага със специализиран медицински кабинет.
ЦДГ №11 работи по програма “Моливко” и ползва нейните помагала.
Няма дейности извън държавните образователни изисквания.
2. История
Построена е през 1970 година и приема деца от 20.07.1970 година.
ЦДГ № 11 беше включена в проект за работа с ромските деца по програмата “Стъпка по стъпка” от 2003-2006г. и всяка година екипа разработва проект по физическо възпитание. По проект “Красива България” през лятото на 2008г. бе навършен основен ремонт.
Специфично за детското заведение е, че работи с ромски деца и е единствената обществено значима сграда за ромската махала “Предел”.
3. Директор
Директор на детската градина е Еленка Бояджиева.
4. За контакти
Намира се в Благоевград на ул.”Лале”№1.
Работното време е сутрин от 6:00 часа до 18:00 часа вечер.
Директор телефон GSM-0878 418-311
Домакин 073 83 27 70