Центриране

За нас

1.Актуални данни:
Целодневна детска градина №3 „Детелини”.
Детската градина и филиалните групи разполагат със самостоятелни спални помещения, занимални и допълнителни по-малки помещения за игра; специализирани кабинети: медицински, музикален, методически и две зали (в централната градина) за провеждане на занимания в специализирани школи по интереси. Всяка група разполага със съвременна аудио-визуална техника и  обурудване  за игра – детски кухненски кът, спален кът, медицински кът и други; два компютъра в услуга на ръководството и педагогическия персонал.
Детската градина работи с осем групи, с капацитет – 172 места, но поради големия интерес към настоящия момент се отглеждат 204 деца, в това число 33 на логопедично обслужване.
Педагогическият и непедагогическият персонал наброява 34 човека, от които 18 учители: 17 с образователна степен ”Магистър” и 1 – „бакалавър” с I, II и IV професионално-квалификационна степен и 16 човека непедагогически персонал.
Медицинското обслужване е поверено на медицинска сестра в специализиран медицински кабинет.
Педагогическите екипи по групи, със съгласието на директора, избират учебната програма, по която провеждат образователния процес.
В детската градина, извън държавните образователни изисквания, се провеждат уроци по танци и английски език.
Детското заведение спечели проект за озеленяване и обурудване на двора.
Поради благоприятното местонахождение на детската градина, сред много зеленина, на брега на река, педагогическият екип набляга върху екологичното възпитание и целогодишните разходки сред природата, както и върху водно-зкалителните процедури през лятото.
2.История:
Създадена през 1979 година. Сградата е триетажна, строена специално за целта, с 382м2 застроена площ   и 1 дка дворно място, на който са обособени 6 площадки за игра. Детското заведение има самостоятелен кухненски блок, със съвременно обурудване, няколко специализирани складови помещения,  перално помещение и локално водно отопление.
Намира се на ул.”К. и Н. Хайдукови” №64 и на брега на река „Бистрица”. Има два филиала: една група в сградата на Пето СУ „Георги Измирлиев“ и една група в с. Изгрев.
Работи всеки ден, от понеделник до петък, от 6:30 до 18:30 часа.
3.Директор:
Маруся Иванова
4. За контакти: 
Директор: 073/885297
За допълнителна информация:  e-mail: cdg_detelini@abv.bg